Poslední let Wellingtonu T2624

Kniha vyšla 8. 10. 2018

Anotace vydavatele

Otakar Janůj patřil do nepříliš početné skupiny příslušníků předválečného policejního uniformovaného sboru, kteří před službou protektorátním úřadům dali přednost odchodu do zahraničního odboje. Služba telefonisty v předválečné československé armádě ho v létě 1940 přivedla k dobrovolnému vstupu do britského královského letectva RAF. Jeho tělesna výška ho předurčila ke službě na bombardovacích letounech. Po výcviku na radiotelegrafistu-střelce v létě 1941 zahájil operační výcvik u 311. československé bombardovací perutě. Osudným se mu stal jeden ze cvičných letů jen několik dní předtím, než měl přejít k operační letce a zapojit se do náletů na nepřátelské území. Příčina zmizení Wellingtonu T2624 nad Irským mořem dodnes zůstává neznámá. Kniha kromě unikátního osobního deníku Otakara Janůje z let 1940–1941 přináší nové informace a detailní rozbor možných příčin zmizení.

218 stran v češtině, na 120 černobílých fotografií a dobových dokumentů, většina publikována poprvé, 2 mapky, to vše na křídovém papíru.

---

The book was released on 8. 10. 2018

Publisher's Annotation

Otakar Janůj belongs to a very small group of pre-WW2 Czechoslovak policemen, who chose to leave Czechoslovakia and fight for its freedom, rather than remain and serve its new German masters. His service as a telephonist in the pre-WW2 Czechoslovak army led him to volunteer for the Royal Air Force in the Summer 1940. His height restricted him to fly only bomber aircraft. After initial training as a wireless operator/air gunner he started operational training with Operational Training Flight of No. 311 (Czechoslovak) Bomber Squadron in the Summer 1941. He met his fate on one training flight just a few days before he was due to commence taking part in bombing raids over enemy territory. The cause of Wellington T2624 disappearance over the Irish Sea remains unknown until today. The book, in addition to the unique personal diary, from 1940-1941, of Otakar Janůj, brings new information and a detailed analysis of possible causes of the aircraft’s disappearance.

218 pages in Czech, around 120 B&W photos and historical documents, mostly published for the first time, 2 maps, whole book on glossy paper.

 

Ukázky z knihy / Book preview

 

News

08/10/2018 12:50

Book "Poslední let Wellingtonu T2624" - released

The Book "Poslední let Wellingtonu T2624" has been released, more details on separate page Poslední let Wellingtonu T2624.

Read more

—————

29/09/2018 19:07

Book "Poslední let Wellingtonu T2624" - preview

Preview pages has been added to separate page of new book Poslední let Wellingtonu T2624.

Read more

—————

27/09/2018 10:59

Technological update

Fixed typos in text, added missing links, corrected outdated links.

Read more

—————

18/09/2018 21:05

Book "Poslední let Wellingtonu T2624" - update.

Separate page with more infromation regarding new book Poslední let Wellingtonu T2624 added into sections Books.

Read more

—————

11/09/2018 12:45

Cover of new book added to main page!

Cover of new book "Poslední let Wellingtonu T2624" in printing has been added to main page.

Read more

—————