Letec po hvězdách

SOLD OUT

Jedním z československých letců v RAF, kteří si vedli podrobný deník byl i navigátor 311. československé bombardovací perutě, příslušník kanadského královského letectva - Royal Canadian Air Force (RCAF), Jan Gellner.
Před 2. světovou válkou brněnský právník a ve volném čase horolezec, za války nejprve navigátor vycvičený v prvním kurzu leteckých pozorovatelů v rámci British Commonwealth Air Training Plan a držitel britského vyznamenání Distinguished Flying Cross (DFC) později přecvičený na pilota, v poválečných letech administrativní důstojník RCAF až do roku 1958 a nakonec v kanadský novinář, redaktor a uznávaný vojenský komentátor.
O tom, že život Jana Gellnera byl opravdu pestrý a zajímavý, se může čtenář sám přesvědčit nyní, kdy dostává do ruky vůbec poprvé jeho unikátní osobní válečný deník zachycující období let 1940-1941, kdy u 311. perutě nejprve působil jako instruktor astronavigace a později rovněž začal operačně létat. Během operačního turnusu vykonal 37 náletů nad okupovanou Evropou i samotným Německem. Mezi jeho největší válečné úspěchy patří útok na německý křižník Prinz Eugen v červenci 1941. Kromě jeho operační činnosti deník zachycuje mimo jiné také jeho setkání s britskou královnou, pozadí Inspektorátu čs. letectva v Londýně či jeho názory na československé exilové čelní představitele.
Deník je doplněn Gellnerovým podrobným životopisem zpracovaným na základě dobových dokumentů z českých, britských a kanadských archivů a vzpomínek pamětníků. Publikace obsahuje více než 170 dobových fotografií a autentických dokumentů, které ilustrují nejen jednotlivé etapy Gellnerova života, ale přibližují i události a osoby vystupující v jeho deníku. Většina z nich je publikována vůbec poprvé.

Vázaná kniha má 230 stran textu doplněných více než 170 dobovými fotografiemi a autentickými dokumenty, převážně
nikdy nepublikovaných fotografií na křídovém papíře.

- - -

One of those who had documented his day to day experiences into much detailed diary was a navigator Jan Gellner, a service member of the Royal Canadian Air Force (RCAF), who had flown with the No. 311 (Czechoslovak) Bomber Squadron.
Prior to the outbreak of the War a lawyer from the Moravian town of Brno, an avid mountain climber in his spare time, during the War initially navigator trained in the first air observer course within the British Commonwealth Air Training Plan and recipient of the Distinguished Flying Cross (DFC); later re-trained to a pilot; renown administrative officer of the RCAF in the post-war period until the 1958; then he became known Canadian journalist, editor and acknowledged military narrator.
Fact that Jan Gellner life was truly colorful and interesting can be finally realized by the reader just now, as this unique wartime diary encompassing era from 1940-1941 is being made available to him. Jan Gellner began his tour with No. 311 (Czechoslovak) Bomber Squadron as an exceptionally gifted instructor of astronavigation and later flown missions on the bombers Vickers Wellington. During his operational tour of duty he had flown 37 sorties over the occupied European territory and Germany. One of his highest accomplishments was participation in the attack on the cruiser Prinz Eugen in the July of 1941. Apart of his operational and day to day military activities his diary also encompasses his personal meeting with the Queen, background of the Czechoslovak Inspectorate General in London or his personal views of the Czechoslovak Government in Exile officials. Furthermore he openly describes his unit life, to include not only its accomplishments, but also its losses, daily happy and tearful happenstances of its members, their destiny, their personal downfalls and positives.
Diary is complemented by full and detailed biography of Jan Gellner which includes pre-war, war time and post-war era all the way to his death in 2001 based upon available and unique documents from the Czech, British and Canadian archives and memories of his fellow airmen and co-workers. Appendixes summarize Jan Gellner's personal data, his wartime accomplishments; also include few situational drafts; typography of the aircrafts he had flown and brief overview of his colleagues.

Hardback, 230 pages of CZECH text, more than 170 BW photos on glossy paper,
most of the published for the first time ever.

 

"Letec po hvězdách" Book Previews


Part of diary with copy of Gellner's original handwritten page


Biography with UK map showing where Gellner was based


Photos + caricatures from No. 311 Squadron


Photos from contemporary Canadian press


Photos from the later part of Gellner's life


News

12/01/2018 18:23

Research Trip CZRAF2005

Page decribing my Research Trip CZRAF 2005 which I have lost during the webiste trnaformation has been partially recovered from old backup, the final part will be added soon.

Read more

—————

12/01/2018 17:49

Section Talks has been updated

Added brief information about my another talk about S/Ldr A. P. Zelený MBE given at Prague on 23. 11. 2017.

Read more

—————

03/01/2018 13:27

B-24 Liberator Handbook - 1.díl

Added information about book B-24 Liberator Handbook - 1.díl in which preparation I have acted as a helper. See a separate page in section Co-Authored Books.

Read more

—————

02/01/2018 15:08

B-24 Liberator in RAF Coastal Command Service

Added information about book B-24 Liberator in RAF Coastal Command Service in which preparation I have acted as a helper. See a separate page in section Co-Authored Books. B-24 Liberator in RAF Coastal Command Service Read more:...

Read more

—————

19/12/2017 23:27

2018 Season's Greetings added

2018 Season's Greetings  - card has been added

Read more

—————