B-24 Liberator Handbook - 1.díl

Pavel Türk

 

 

Anotace vydavatele:

Publikace se věnuje všem verzím letounu B-24 Liberator, ale zejména detailně fotograficky dokumentuje výzbroj a speciální výstroj jednotlivých verzí Liberatorů, které používala i 311. československá bombardovací peruť. Stovky kvalitních detailních fotografií a nákresů z manuálů pro obsluhu. Text pouze v češtině.

Můj podíl: korektura

Publisher annotation:

Publication is dedicated to all versions of the B-24 Liberator but it especially covers armaments and special equipment of Liberators used also by No. 311 (Czechoslovak) Bomber Squadron RAF. Hundrets of photos and technical drawings. Text in Czech only.

My share in this book:  proofreading

 

Kniha je k dostání v e-shopu vydavatele/The book is available in the publisher's e-shop


News

13/05/2019 09:39

New page REVI magazine

I have added new page REVI magazine into section Books & Talks announcing my articles for this Czech aviation magazine.

Read more

—————

27/01/2019 17:36

Talk about Sgt Otakar Janůj II

Short info with few photos has been added into section Talks about the talk Otakar Janůj, 311 Squadron wireless operator" given at Faculty of Transportation Sciences in Praha on 24. 1. 2019.

Read more

—————

17/01/2019 11:42

Invitation to talk on 24.1.2019 added

Invitation to talk on 24.1.2019 at CTU Faculty of Transportation Sciences, Prague-Albertov, added to main page. Theme - 311 Squadron Wireless Operator Sgt Otakar Janůj.  

Read more

—————

16/01/2019 10:19

Forum closed

Due to large ammount of sapm I have been forced to close down the forum provided by the webhosting and replaced it by the link to the still working forum from my previous website which you are welcome to use.

Read more

—————

07/12/2018 10:22

B-24 Liberator Handbook - Volume 2

Added new page for book B-24 Liberator Handbook - Volume 2 I was heloing with.

Read more

—————