B-24 Liberator in RAF Coastal Command Service
with Focus on Aircraft of No. 311 (Czechoslovak) Squadron RAF

Pavel Türk, Miloslav Pajer

Anotace vydavatele:

První část rozsáhlé studie obsahuje:
- předmluvu od S/Ldr. Terence M. Bullocha, DSO&Bar, DFC&Bar
- přehled verzí Liberatorů dodaných do Velké Británie a používaných Velitelstvím pobřežního letectva RAF
- přhled perutí RAF používajících B-24 Liberator k námořnímu porůzkumu
- kompletní seznam a operační historie všech 81 Liberatorů používaných 311. perutí během 2. světové války u Velitelství pobřežního letectva a po válce

320 stran, 550 fotografií, 70 barevných bokorysů, anglicky - český text možno stáhnout na  webu vydavatele, kde je k dispozici rovněž náhled.

Můj podíl: fotografie & korektura
 

Publisher annotation:

First part of extensive study contains:
- foreword by S/Ldr. Terence M. Bulloch, DSO&Bar, DFC&Bar
- overview of Liberator’s versions delivered to UK and used by RAF Coastal Command
- overview of RAF Squadrons using B-24 Liberator in maritime service
- complete list and operational history of all 81 Liberators used by No. 311 (Czechoslovak) Squadron in Coastal Command service during WWII and afterwards

320 pages, 550 photos, 70 colour profiles, English - Czech text can be downloaded from the publisher's website where a preview is also available.

My share in this book: photos & proofreading


News

12/06/2019 09:46

New article in REVI 115

Added info about my new article in REVI 115 into section REVI magazine

Read more

—————

04/06/2019 12:49

Technological update

Home page updated, new links added, spelling corrected, etc.

Read more

—————

13/05/2019 09:39

New page REVI magazine

I have added new page REVI magazine into section Books & Talks announcing my articles for this Czech aviation magazine.

Read more

—————

27/01/2019 17:36

Talk about Sgt Otakar Janůj II

Short info with few photos has been added into section Talks about the talk Otakar Janůj, 311 Squadron wireless operator" given at Faculty of Transportation Sciences in Praha on 24. 1. 2019.

Read more

—————

17/01/2019 11:42

Invitation to talk on 24.1.2019 added

Invitation to talk on 24.1.2019 at CTU Faculty of Transportation Sciences, Prague-Albertov, added to main page. Theme - 311 Squadron Wireless Operator Sgt Otakar Janůj.  

Read more

—————