B-24 Liberator in RAF Coastal Command Service
with Focus on Aircraft of No. 311 (Czechoslovak) Squadron RAF

Pavel Türk, Miloslav Pajer

Anotace vydavatele:

První část rozsáhlé studie obsahuje:
- předmluvu od S/Ldr. Terence M. Bullocha, DSO&Bar, DFC&Bar
- přehled verzí Liberatorů dodaných do Velké Británie a používaných Velitelstvím pobřežního letectva RAF
- přhled perutí RAF používajících B-24 Liberator k námořnímu porůzkumu
- kompletní seznam a operační historie všech 81 Liberatorů používaných 311. perutí během 2. světové války u Velitelství pobřežního letectva a po válce

320 stran, 550 fotografií, 70 barevných bokorysů, anglicky - český text možno stáhnout na  webu vydavatele, kde je k dispozici rovněž náhled.

Můj podíl: fotografie & korektura
 

Publisher annotation:

First part of extensive study contains:
- foreword by S/Ldr. Terence M. Bulloch, DSO&Bar, DFC&Bar
- overview of Liberator’s versions delivered to UK and used by RAF Coastal Command
- overview of RAF Squadrons using B-24 Liberator in maritime service
- complete list and operational history of all 81 Liberators used by No. 311 (Czechoslovak) Squadron in Coastal Command service during WWII and afterwards

320 pages, 550 photos, 70 colour profiles, English - Czech text can be downloaded from the publisher's website where a preview is also available.

My share in this book: photos & proofreading


News

07/12/2018 10:22

B-24 Liberator Handbook - Volume 2

Added new page for book B-24 Liberator Handbook - Volume 2 I was heloing with.

Read more

—————

15/11/2018 21:33

Talk about Sgt Otakar Janůj

Short info with few photos has been added into section Talks about the talk "Sgt Otakar Janůj, 311 Squadron wireless operator" given at Municipal Library of Prague, Opatov Branch, on 15. 11. 2018  

Read more

—————

05/11/2018 12:48

Invitation to talk on 15.11.2018 added

Invitation to talk on 15.11.2018 in Prague-Opatov library added to main page. Theme - Czechoslovak airmen in the RAF with alignment on 311 Squadron and mostly on Wireless Operator Sgt Otakar Janůj.

Read more

—————

02/11/2018 17:19

Page "Poslední let Wellingtonu T2624" - updated

Page of book Poslední let Wellingtonu T2624 has been updated - added link to Slavičínský zpravodaj where an article about Otakar Jnůj has been published.

Read more

—————

02/11/2018 16:04

Photo appeal page updated

Thanks to help of this website visitors we were able to obtained photos of 3 Czechoslovak airmen whose faces were uknown to us and the list has been shortened. If you can help us with some more photos of airmen from the list please contact us on the...

Read more

—————