B-24 Liberator in RAF Coastal Command Service
with Focus on Aircraft of No. 311 (Czechoslovak) Squadron RAF

Pavel Türk, Miloslav Pajer

Anotace vydavatele:

První část rozsáhlé studie obsahuje:
- předmluvu od S/Ldr. Terence M. Bullocha, DSO&Bar, DFC&Bar
- přehled verzí Liberatorů dodaných do Velké Británie a používaných Velitelstvím pobřežního letectva RAF
- přhled perutí RAF používajících B-24 Liberator k námořnímu porůzkumu
- kompletní seznam a operační historie všech 81 Liberatorů používaných 311. perutí během 2. světové války u Velitelství pobřežního letectva a po válce

320 stran, 550 fotografií, 70 barevných bokorysů, anglicky - český text možno stáhnout na  webu vydavatele, kde je k dispozici rovněž náhled.

Můj podíl: fotografie & korektura
 

Publisher annotation:

First part of extensive study contains:
- foreword by S/Ldr. Terence M. Bulloch, DSO&Bar, DFC&Bar
- overview of Liberator’s versions delivered to UK and used by RAF Coastal Command
- overview of RAF Squadrons using B-24 Liberator in maritime service
- complete list and operational history of all 81 Liberators used by No. 311 (Czechoslovak) Squadron in Coastal Command service during WWII and afterwards

320 pages, 550 photos, 70 colour profiles, English - Czech text can be downloaded from the publisher's website where a preview is also available.

My share in this book: photos & proofreading


News

23/05/2018 19:13

Riders in the Sky 1944

Added information about book Riders in the Sky 1944 which I co-authored. See a separate page in section Co-Authored Books.

Read more

—————

12/01/2018 18:23

Research Trip CZRAF2005

Page decribing my Research Trip CZRAF 2005 which I have lost during the webiste trnaformation has been partially recovered from old backup, the final part will be added soon.

Read more

—————

12/01/2018 17:49

Section Talks has been updated

Added brief information about my another talk about S/Ldr A. P. Zelený MBE given at Prague on 23. 11. 2017.

Read more

—————

03/01/2018 13:27

B-24 Liberator Handbook - 1.díl

Added information about book B-24 Liberator Handbook - 1.díl in which preparation I have acted as a helper. See a separate page in section Co-Authored Books.

Read more

—————

02/01/2018 15:08

B-24 Liberator in RAF Coastal Command Service

Added information about book B-24 Liberator in RAF Coastal Command Service in which preparation I have acted as a helper. See a separate page in section Co-Authored Books. B-24 Liberator in RAF Coastal Command Service Read more:...

Read more

—————