B-24 Liberator in RAF Coastal Command Service
with Focus on Aircraft of No. 311 (Czechoslovak) Squadron RAF

Pavel Türk, Miloslav Pajer

Anotace vydavatele:

První část rozsáhlé studie obsahuje:
- předmluvu od S/Ldr. Terence M. Bullocha, DSO&Bar, DFC&Bar
- přehled verzí Liberatorů dodaných do Velké Británie a používaných Velitelstvím pobřežního letectva RAF
- přhled perutí RAF používajících B-24 Liberator k námořnímu porůzkumu
- kompletní seznam a operační historie všech 81 Liberatorů používaných 311. perutí během 2. světové války u Velitelství pobřežního letectva a po válce

320 stran, 550 fotografií, 70 barevných bokorysů, anglicky - český text možno stáhnout na  webu vydavatele, kde je k dispozici rovněž náhled.

Můj podíl: fotografie & korektura
 

Publisher annotation:

First part of extensive study contains:
- foreword by S/Ldr. Terence M. Bulloch, DSO&Bar, DFC&Bar
- overview of Liberator’s versions delivered to UK and used by RAF Coastal Command
- overview of RAF Squadrons using B-24 Liberator in maritime service
- complete list and operational history of all 81 Liberators used by No. 311 (Czechoslovak) Squadron in Coastal Command service during WWII and afterwards

320 pages, 550 photos, 70 colour profiles, English - Czech text can be downloaded from the publisher's website where a preview is also available.

My share in this book: photos & proofreading


News

08/10/2018 12:50

Book "Poslední let Wellingtonu T2624" - released

The Book "Poslední let Wellingtonu T2624" has been released, more details on separate page Poslední let Wellingtonu T2624.

Read more

—————

29/09/2018 19:07

Book "Poslední let Wellingtonu T2624" - preview

Preview pages has been added to separate page of new book Poslední let Wellingtonu T2624.

Read more

—————

27/09/2018 10:59

Technological update

Fixed typos in text, added missing links, corrected outdated links.

Read more

—————

18/09/2018 21:05

Book "Poslední let Wellingtonu T2624" - update.

Separate page with more infromation regarding new book Poslední let Wellingtonu T2624 added into sections Books.

Read more

—————

11/09/2018 12:45

Cover of new book added to main page!

Cover of new book "Poslední let Wellingtonu T2624" in printing has been added to main page.

Read more

—————